Categories

Archives

Blogroll

Advertising


eXTReMe Tracker

เปรียบเทียบความหนาแน่นที่แตกต่างกันของของเหลว โดยใช้วิธีง่ายนำไข่มาลอยในน้ำเกลือกับน้ำประปาแยกอย่างละหนึ่งแก้วแล้วก็จะมองเห็นความหนาแน่นที่แตกต่างกันระหว่างน้ำทั้งสองแก้วแบบชัดเจน เหมาะสำหรับทดลองประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนดูเป็นอย่างยิ่ง